Davčni zavezanec

Davčni zavezanec
26. novembra, 2019 mikroposel

Kaj je davčni zavezanec oz. zavezanec za DDV? Naj postanem zavezanec za DDV?

Vsa podjetja ob ustanovitvi prejmejo davčno številko, ki jo dodeli Finančna uprava RS (FURS). Davčna številka je v dveh izvedbah:

  • Brez predpone SI (npr. 40523055) in
  • Z predpono SI (npr. SI40523055)

 

Ob ustanovitvi podjetja, ko nam FURS dodeli davčno številko, bo ta vedno brez predpone SI, mi pa se lahko odločimo ali bomo poslovali na način, da ne bomo obračunavali DDV ali da bomo DDV obračunavali.

Kaj pomeni »obračunavati DDV«?

Podjetja, ki se odločijo, da bodo obračunavali DDV morajo pridobiti predpono SI in sicer:

  • Z vlogo pri FURSu, da podjetje želi vstopiti v sistem DDV ali
  • Avtomatična vključitev v sistem DDV, če je presežen promet 50.000€ v zadnjih 12 mesecih

Če podjetje preseže promet 50.000€ v zadnjih 12 mesecih (npr. od aprila 2014 do aprila 2015), se mora samo prijaviti v sistem obračunavanja DDVja, v nasprotnem primeru je podjetje v prekršku in bo moralo plačati zamudne obresti od zamujenega DDVja.

Če želite sami (npr. pri ustanovitvi) vstopiti v sistem obračunavanja DDVja, bo FURS od vas zahteval seznam poslovnih partnerjev s katerimi boste sodelovali, pogodbe, ki jih imate sklenjene, najemna pogodba ter ocena prometa v 12 mesecih.

Na podlagi podatkov boste prejeli odločbo na katerem bo navedene datum od katerega dneva dalje ste v sistemu za obračunavanje DDV.

Od tega datuma dalje, morate obvezno obračunavati DDV na vaših izdanih računih.

Podjetje, ki niso zavezani za obračun DDVja, pa morajo pri izdaji računa obvezno vnesti klavzulo s katero ponazorijo na podlagi katerega člena niso zavezani za obračun DDVja. Klavzula: DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena ZDDV-1. Nismo zavezani za DDV.

Podjetja zavezana za plačilo in obračun DDVja pa te klavzule nimajo.

 

Kaj pomeni obračun DDV in plačilo?

Obračun DDVja pomeni, da naše knjigovodstvo obračuna DDV na podlagi:

  • Naših izdanih računov (računi izdani našim strankam) in
  • Naših prejetih računov (računi prejeti s strani naših dobaviteljev)

Knjigovodstvo primerja koliko DDVja smo zaračunali našim strankam ter koliko DDVja so nam zaračunali naši dobavitelji. Razlika med tema dvema postavkama pomeni ali bomo razliko DDVja plačati FURSu ali pa ga bomo imeli v dobrem pri obračunu naslednji mesec oz. naslednje tromesečje (odvisno ali smo mesečni ali trimesečni zavezani za obračun DDVja).

Primer obračuna DDV:

Postavka Vrednost brez DDV Obračunan DDV
Izdani računi za mesec MAJ 10.000€ 2.200€
Prejeti računi za mesec MAJ 6.000€ 1.320€
RAZLIKA – odštejemo DOLG DRŽAVI 880€

 

V zgornjen primeru moramo razliko DDVja med izdanimi in prejetimi računi vrniti državi v višini 880€.

 

Postavka Vrednost brez DDV Obračunan DDV
Izdani računi za mesec MAJ 10.000€ 2.200€
Prejeti računi za mesec MAJ 15.000€ 3.300€
RAZLIKA – odštejemo DDV V DOBREM -1.100€

 

V zgornjem primeru pa smo imeli več prejetih računov, kot izdanih in smo več DDVja plačali našim dobaviteljem, kot pa smo ga mi zaračunali strankam in iz tega razloga imamo ustvarjeno razliko v višini 1.100€, ki jo imamo v dobrem in se nam bo upoštevalo v naslednjem obračunskem obdobju.

 

Poslovni program za vodenje podjetja mikroPOSEL vam omogoča izdajo računov ter vnos prejetih računov in oceno DDVja, kar pomeni, da boste lahko takoj ob koncu meseca videli koliko DDVja ste zaračunali in koliko ste ga že plačali in ali bo nastal dolg do plačila DDVja ali pa boste le tega imeli v dobrem.

Registrirajte se danes in preizkusite 14 dnevni brezplačni polni dostop do vodenja vašega podjetja. Kliknite TUKAJ in preusmerjeni boste na povezavo, kjer vnesite vaše podatke in v nekaj sekundah boste že imeli dostop do kvalitetnega in zanesljivega vodenja vašega podjetja.

Preberite med drugim

Informacijski sistem za vodenje poslovanja podjetja.
Hitro in enostavno izdajanje računov, UJP ter e računov z vseh napravah kadarkoli in kjerkoli. S pomočjo davčne številke vnesite kupca in mu pošljite račun.
Več informacij